Rinka ir kainos. Kas toliau?

Kaštus prekybininkams mažintų technologijų diegimas. Apie tai ir daugiau LRT Panoramos reportaže iš Baltic Retail Forum: